Szkolenia dla nauczycieli online

Praca nauczycieli to nie tylko czas, który spędzają z uczniami w czasie lekcji. Wielu z nich ma wiele administracyjnych zadań. Powinno się do nich przygotowywanie autorskich programów nauczania, zaświadczeń i opinii na temat uczniów.

Wielu nauczycieli musi również rozliczać godziny ponadwymiarowe, które im przysługują. W zgodzie z kartą nauczyciela, godziny ponadwymiarowe to czas powyżej tygodniowego wymiaru, który nauczyciel spędza na pracy wychowawczej, opiekuńczej bądź podczas prowadzenia lekcji z uczniami. Ich rozliczanie w systemie edukacji może być dość trudne, w szczególności jeżeli jeden nauczyciel pracuje w kilku szkołach. Kursy dla nauczycieli on-line często obejmują też tę problematykę. Dzięki temu nauczyciele, w szczególności zajmujący się tematyką administracyjną mogą te godziny prawidłowo rozliczyć. W kursach mogą partycypować również dyrektorzy i osoby, które zajmują się zarządzaniem i płacami, na przykład. księgowe rozliczające nauczycieli. Placówki, które organizują takie szkolenia, szkolą również z tego, jak przygotować Statut szkoły. To istotny dokument i każda szkoła musi go mieć. W statucie zapisane są prawa i obowiązki uczniów a także nauczycieli. Uchwałę w sprawie statutu zatwierdza rada pedagogiczna albo rada szkoły, jeżeli już takowa została powołana. Każda zmiana w statucie również wymaga takiego zatwierdzenia. Najczęściej statut pozostaje niezmieniony przez lata. W pewnych sytuacjach jakaś część szkoły jest likwidowana lub dwie placówki łączą się w jedną i to wymaga przekształceń w statucie. Ani rodzice ani samorząd uczniowski nie musi opiniować zmian ani projektu statutu szkoły. Jeżeli nauczyciel zdecyduje się wziąć udział w kursie, który dotyczy projektu statutu, dobrze aby miał z sobą statut szkoły, w której pracuje albo projekt takiego dokumentu. Dzięki temu na szkoleniu będzie mógł pracować na konkretach i sprawdzać zgodność statutu z przepisami prawa. Szkolenia nauczycieli najczęściej organizowane są oprócz godzinami pracy. Zwykle trwają kilka godzin i odbywają się popołudniami lub w weekendy.

Zobacz: Statut szkoły.